หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเป็นประธานในการเปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12
ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเป็นประธานในการเปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-01-27 10:29:28

วันที่ 15 มกราคม 2564 อธิการบดีมอบหมายให้ ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเป็นประธานในการเปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 "Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2021" ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet

ภาพเพิ่มเติม Click