หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา ในรายวิชา
การเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา ในรายวิชา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-04-26 09:28:07

วันเสาร์ ที่ 16 เมษายน 2565 เวลา 08.00 - 11.00 น. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตร ป.โท-เอก) บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา ในรายวิชา LIN8306 สัมมนาการวิเคราะห์ข้อความ (Seminar in Discourse Analysis) สอนโดย ดร.ชลธิชา สุดมุข

http://linguistics.grad.ssru.ac.th/th/news/view/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5750992171618030/5750991204951460/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th