หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > พิธีเปิดโครงการอบรมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประจำปี พ.ศ.2563
พิธีเปิดโครงการอบรมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประจำปี พ.ศ.2563

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-03 10:46:07

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30 น. รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ซึ่งจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมพณิชยกุล อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา