หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ทุน ASEAN-ROK Award for Excellence in Science, Technology and Innovation
ประชาสัมพันธ์ทุน ASEAN-ROK Award for Excellence in Science, Technology and Innovation

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-07-25 22:14:08

Science and Technology Policy Institute สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea: ROK) และ the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) ได้จัดสรรทุน ASEAN-ROK Award for Excellence in Science, Technology and Innovation เพื่อเป็นรางวัลสำหรับส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ และวิศวกรเพื่อทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ QR code: bit.ly/3yxR8pQ และส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ aseanrokaward@stepi.re.kr พร้อมส่งสำเนาไปยัง กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทางอีเมล icdmost@gmail.com ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/a.522218304495469/4829409167109673/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th