หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-02-25 10:40:29

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุม คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม