หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล คุณพ่ออุบล ผจญ บิดาของ ดร.สุนทร ผจญ
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล คุณพ่ออุบล ผจญ บิดาของ ดร.สุนทร ผจญ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-05-25 14:10:53

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

เวลา ๑๙.๐๐ น. บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล คุณพ่ออุบล ผจญ บิดาของ ดร.สุนทร ผจญ อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ และบุคลากรร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล ณ ศาลา ๔ วัดเสม็ด ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#ssru #gradssru #บัณฑิตวิทยาลัย