หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) กับ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) กับ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-05-25 14:05:52

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) กับ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน เทียนจิน  สาธารณรัฐประชาชนจีน

      ในระหว่างวันที่ 13-18 พฤษภาคม ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะ HIDA ร่วมเดินทางศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน (Tianjin University of Traditional Chinese Medicine: 天津中医学院 Tiānjīn zhōngyī xuéyuàn in Chinese ) กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้ถือโอกาสนี้ เข้าคาราวะท่านเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงปักกิ่ง พร้อมฟังบรรยายสรุปความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้า การคมนาคม การสาธารณสุข และวัฒนธรรมของประเทศ ฯ ระหว่างไทย-จีน

        ซึ่งการเดินทาง ณ กรุงปักกิ่งครั้งนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOA : Memorandam of Agreement) กับ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน เทียนจิน  และรับมอบใบประกาศเกียรติบัตร Tai Chi for Health Promotion และได้เดินทางศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน แห่งที่ 1 แผนกฝังเข็ม มะเร็ง อาหารเพื่อสุขภาพ 

           จากนั้น ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงงานผลิตยาจีนสมุนไพรเทียนสีลี่ ถนนวัฒนธรรมเมืองเทียนสิน และที่ SIASUN ROBOT & AUTOMATION ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย


ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

www.ssru.ac.th

#ssru #student #university #สวนสุนันทา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SUANSUNANDHARAJABHATUNIVERSITY #บัณฑิตวิทยาลัย