หน้าหลัก > ข่าว > โครงการอบรม > ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ ๑๕ "มนุษยศาสตร์สดับสรรพเสียง: ถกเถียงเพื่ออยู่ร่วม"
ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ ๑๕ "มนุษยศาสตร์สดับสรรพเสียง: ถกเถียงเพื่ออยู่ร่วม"

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-02-25 15:41:20

ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ ๑๕ "มนุษยศาสตร์สดับสรรพเสียง: ถกเถียงเพื่ออยู่ร่วม"

"HUMANITIES HE ARING: DISCUSSING VOICES FOR CO-EXISTENCE"  ในวันที่ ๑๐-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

????ลงทะเบียนเข้าร่วม https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfqdI8yyjI1sd.../viewform

**สอบถามเพิ่มเติม โทร ๐๒๑๖๐๑๑๗๔

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#ssru #gradssru