หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2018-01-23 09:01:04

วันที่ 20 มกราคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ โดยมี รศ.ดร.โยธิน แสวงดี เป็นวิทยากรในการอบรม การอบรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ และผลักดันการตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะจัดอีกครั้งในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561