หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > โครงการจ้างที่ปรึกษา"การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม SHIZEN (DR.U) เพื่อสุขภาพ" (MOU)
โครงการจ้างที่ปรึกษา"การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม SHIZEN (DR.U) เพื่อสุขภาพ" (MOU)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-08-23 14:44:26

วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ ณ อาคารศรีจุฑาภา ๒๑ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย กับ นายปัณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี ร่วมหารือข้อตกลงร่วมกันโครงการจ้างที่ปรึกษา"การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม SHIZEN (DR.U) เพื่อสุขภาพ" (MOU) กับ บริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การจัดกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การแนะแนวหลักสูตรศึกษาต่อให้กับนักศึกษา และการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน ด้านงานบริการวิชาการ งานวิจัยทางการศึกษาและงานอื่นๆ ร่วมกันในอนาคต ณ บริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด 

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th