หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการรสอนออนไลน์ โดย google meet
บรรยากาศการเรียนการรสอนออนไลน์ โดย google meet

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-05-23 14:57:07

บรรยากาศการเรียนการรสอนออนไลน์ โดย google meet วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30-15.30 น. หัวข้อ "Quality of life" โดย ผศ.(พิเศษ) ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต


ข้อมูลเพิ่มเติม 

https://www.facebook.com/photo?fbid=4285387178147851&set=pcb.4115358471840499

www.philosophy.grad.ssru.ac.th

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th