หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประมวลภาพกิจกรรมปรัชญาพุทธเจดีย์
ประมวลภาพกิจกรรมปรัชญาพุทธเจดีย์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-12-23 14:44:41

ประมวลภาพกิจกรรมปรัชญาพุทธเจดีย์ 

วันที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ จัดเสวนา หัวข้อ “ปรัชญาพุทธเจดีย์” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสิอร เวสน์ เป็นวิทยากรรับเชิญ และร่วมเสวนาโดย ผศ.ดร.เมธา  หริมเทพาธิป โดยมีคุณอิทธิศักดิ์ เลอยศพรชัย เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้อง 2154 อาคารศรีจุฑาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทร. 02-1601174 

www.philosophy.grad.ssru.ac.th

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#GRADSSRU #SSRU #บัณฑิตวิทยาลัย #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ปรัชญาและจริยศาสตร์ #philosphy #ปรัชญาสวนสุนันทา