หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาวสิริอร ลักษมีธนานันต์ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาวสิริอร ลักษมีธนานันต์ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-12-23 14:43:28

ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวสิริอร ลักษมีธนานันต์ ” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เรื่อง   “ รูปแบบความสำเร็จของผู้ประกอบการในการทำธุรกิจเครือข่ายด้านการตลาดออนไลน์ ” เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2566

---รายละเอียดเพิ่มเติม--- 

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/home

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru