หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > NO GIFT POLICY บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "งดให้ งดรับ" ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส
NO GIFT POLICY บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "งดให้ งดรับ" ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-12-23 14:31:29

???? NO GIFT POLICY ????

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

"งดให้ งดรับ" ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 02-1601174

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #บัณฑิตวิทยาลัย