หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > กำหนดชำระค่ารักษาสถานภาพ ภาคเรียนที่ 2/2566
กำหนดชำระค่ารักษาสถานภาพ ภาคเรียนที่ 2/2566

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2024-01-27 14:00:49

กำหนดชำระค่ารักษาสถานภาพ ภาคเรียนที่ 2/2566 

????กำหนดชำระตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23 มกราคม 2567

ชำระได้ที่ one-stop service อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1

*หากเลยกำหนดระยะเวลาถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาและจะมีค่าคืนสภาพ 2,500 บาท ค่ะ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 02-1601174

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #บัณฑิตวิทยาลัย