หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > เข้าร่วมงานวันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ “รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้”
เข้าร่วมงานวันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ “รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้”

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-12-23 14:23:28

เข้าร่วมงานวันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ “รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้”

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมงานวันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ “รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้” ร่วมย้อนวันวานกับมหรสพรื่นเริงการกุศลคู่คนไทย เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

นุ่งโจงห่มไทยมาเที่ยวงานกาชาด ๑๐๐ ปี ระหว่างวันที่ ๘-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลั