หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > เข้ารับการตรวจอาคารในโครงการ "อาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล"
เข้ารับการตรวจอาคารในโครงการ "อาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล"

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-12-23 14:21:21

เข้ารับการตรวจอาคารในโครงการ "อาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล"

 ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. บัณฑิตวิทยาลัยเข้ารับการตรวจอาคารในโครงการ "อาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล" ซึ่งจะทำการตรวจความสะอาดของอาคาร ห้องเรียน ห้องน้ำ รวมถึงความเป็นระเบียบ ความสวยงามของอาคารต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดย ผศ.ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงาน และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จัดโดยฝ่ายอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลั