หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > พบกับบูธของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สัมผัสความเป็นวังสวนสุนันทา พร้อมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลอีกมากมาย พิกัด ???? โซน B ณ สวนลุมพินี
พบกับบูธของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สัมผัสความเป็นวังสวนสุนันทา พร้อมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลอีกมากมาย พิกัด ???? โซน B ณ สวนลุมพินี

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-12-23 14:15:53

พบกับบูธของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สัมผัสความเป็นวังสวนสุนันทา พร้อมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลอีกมากมาย 

พิกัด  ???? โซน B ณ สวนลุมพินี 

???? แล้วเจอกันนนนน...***

*******

 "งานวันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖"

"รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้" #RedCrossFairCenturyOfCharity

วันที่ ๘-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ สวนลุมพินี เวลา ๑๑.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. และ www.redcrossfair.com

 ตลอด ๒๔ชั่วโมง

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลั