หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์แจ้งปิดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ประชาสัมพันธ์แจ้งปิดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-12-23 14:12:57

???? ประชาสัมพันธ์แจ้งปิดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

???????? เพื่อทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้า (UPS) ห้องศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Data Center) ที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก และระบบเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตของทั้งมหาวิทยาลัย

????  ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. - วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 06.00 น.

⚠️ ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย (ทั้งภายในและภายนอก)

.

❌ รวมถึงไม่สามารถเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กรุงเทพฯ) ได้


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลั