หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการตรวจอาคาร โครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
ประชุมคณะกรรมการตรวจอาคาร โครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-12-23 14:07:51

ประชุมคณะกรรมการตรวจอาคาร โครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางเกษรา บัวเล็ก หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจอาคาร โครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗โดยมี ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ 

ที่มา: งานอาคารสถานที่และบริการ สวนสุนันทา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัย