หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-12-23 14:05:26

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น.  คณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี ณ ชั้น ๑ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Cr.อาสิรา ดิษยกุลกิจ /ภาพถ่าย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัย