หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > รับมอบวุฒิบัตรและบัตรประจำตัวคุณวุฒิวิชาชีพนักวิจัยระดับ ๘
รับมอบวุฒิบัตรและบัตรประจำตัวคุณวุฒิวิชาชีพนักวิจัยระดับ ๘

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-07-23 17:02:59

รับมอบวุฒิบัตรและบัตรประจำตัวคุณวุฒิวิชาชีพนักวิจัยระดับ ๘ 

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผศ.ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร  เข้ารับมอบวุฒิบัตรและบัตรประจำตัวคุณวุฒิวิชาชีพนักวิจัยระดับ ๘ ในโครงการ "การพัฒนานักวิจัยเชิงนวัตกรรมและส่งเสริมคุณวุฒิวิชาชีพนักวิจัย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ" โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เข้ารับวุฒิบัตรจาก ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะ “เลขาธิการ” สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ณ Hall of Frame ชั้น ๑ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Cr.พีชญาณัท / ถ่ายภาพ

ที่มา: facebook : College of Innovation and Management วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัย