หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัยจัดนิทรรศการแสดงอาหาร/เครื่องดื่ม ตำรับพระวิมาดาเธอฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
บัณฑิตวิทยาลัยจัดนิทรรศการแสดงอาหาร/เครื่องดื่ม ตำรับพระวิมาดาเธอฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-08-08 15:37:16

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดนิทรรศการแสดงตำราอาหาร/เครื่องว่าง ตำรับพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธา สินีนาฏฯ ในสมัยรัชกาลที่ 5 และกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยการจัดแสดงตำราอาหาร/เครื่องว่าง คือ "หรุ่ม”