หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประมวลภาพกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖
ประมวลภาพกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-06-22 10:40:23

ประมวลภาพกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet 

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid02aq8aWza6HPqPPoBLpjjQ2KsNWy8iV45DVVTJZAafAQugLLzfmhe1JNxLRr5tYZ5tl

#GRADSSRU #SSRU #บัณฑิตวิทยาลัย 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา