หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ สิบเอกธนากร เนตรทิพย์ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ สิบเอกธนากร เนตรทิพย์ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-06-22 10:28:51

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของสิบเอกธนากร เนตรทิพย์ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยมี #ผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

#SSRU #GRAD_SSRU #Educational_Administration #การบริหารการศึกษา #บัณฑิตวิทยาลัยสวนสุนันทา

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid028tsULDDH5e66pUjvfyU1hrLBtMuAVDJybiUnzgYnmNzaYHDgS1Fmbu1GdpJ3pzsMl

 ➡️ www.grad.ssru.ac.th

 ➡️ www.ssru.ac.th