หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาวณัฐกาญจน์ ญาณแขก (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาวณัฐกาญจน์ ญาณแขก (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-06-22 10:17:30

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนางสาวณัฐกาญจน์ ญาณแขก ในวันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยมี #ผศ.ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

#SSRU #GRAD_SSRU #Educational_Administration #การบริหารการศึกษา #บัณฑิตวิทยาลัยสวนสุนันทา

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid02H2spp9BDVXc8ByiCwBxDwsmhDEyqvGaGWeftAxqzFwS718cfP6xQUEfAKh7opjxxl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ➡️ www.grad.ssru.ac.th

 ➡️ www.ssru.ac.th