หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 18 ธันวาคม 2564
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 18 ธันวาคม 2564

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-12-21 13:16:07

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 18 ธันวาคม 2564 อาจารผู้สอน : ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ บรรยายในหัวข้อ “ปรัชญาไทย” ผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม google meet  

www.philosophy.grad.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5334844176566167/5334843836566201/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th