หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-12-21 13:12:13

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันเสาร์ที่  18 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30-16.00 น. หัวข้อ “Gadamer's hermeneutics” โดย ผศ.(พิเศษ)ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต 

www.philosophy.grad.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5334831993234052/5334831543234097/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th