หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา "นางสาวปรมารัตน์ ดอนเส"
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา "นางสาวปรมารัตน์ ดอนเส"

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-12-21 12:05:08

ขอแสดงความยินดีกับ  "นักศึกษา” นางสาวปรมารัตน์ ดอนเส  นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5334616866588898/5334611886589396/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th