หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท วันอาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม 2564
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท วันอาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม 2564

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-12-21 11:13:32

การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท วันอาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม 2564  13:00 - 16:00 น. วิชา DAD5103 ภาวะผู้นำทางการบริหารการพัฒนา อาจารย์ผู้สอน : พล.ต.ดร. นรวัฒน์  เจริญรัชต์ภาคย์ โดยการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม google meet 

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5334444309939487/5334443996606185/

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th