หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ คุณหทัยรัตน์ เพชรพนมพร วงษ์ประยูร นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ คุณหทัยรัตน์ เพชรพนมพร วงษ์ประยูร นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-11-12 15:42:53

ขอแสดงความยินดีกับ "คุณหทัยรัตน์ เพชรพนมพร วงษ์ประยูร”

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง "ปัจจัยในการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรมในคุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ"


รูปเพิ่มเติม http://tiny.cc/xte1tz