หน้าหลัก > ข่าว > การรับสมัคร > ขั้นตอนการกรอกประวัตินักศึกษาใหม่
ขั้นตอนการกรอกประวัตินักศึกษาใหม่

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-03-11 09:51:58

ขั้นตอนการกรอกประวัตินักศึกษาใหม่

http://reg.ssru.ac.th/

เลือกเมนู กรอกประวัตินักศึกษาใหม่

กรอกข้อมูล


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 021601174-75 ต่อ 18