หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2560
กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2560

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2018-02-14 15:33:32

กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2560

1. ฝึกซ้อมย่อยใน วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2. ฝึกซ้อมใหญ่ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3. วันรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


รายละเอียดเอกสารดังแนบด้านล่าง

เอกสารประกอบ

- กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2560

- บัญชีรายชื่อบัณฑิต


ที่มี: http://www.student.ssru.ac.th