หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ (Fast track) ประจำปีงบประมาณ 2564
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ (Fast track) ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-11-18 10:39:36

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ (Fast track)

ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ