หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดจัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดจัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-08-23 14:44:40

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย กำหนดจัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารศรีจุฑาภา

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th