หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมเทคนิคการเขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก
โครงการอบรมเทคนิคการเขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2018-04-20 11:05:25

วันที่ 25 มีนาคม 2561 ฝ่ายบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ มาเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเทคนิคการเขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก เพื่อเป็นการให้ความรู้และคำปรึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาเอกในการเขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สามารถเขียนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และครอบคลุมตามเนื้อหาที่ได้กำหนดไว้

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังนั่ง,
ตาราง และ
สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง และ
สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี
3 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง และ
สถานที่ในร่ม