หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาวจิราพร สุขกรง
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาวจิราพร สุขกรง

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-01-20 11:19:34

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 สาขาวิชาภาษาศาสตร์จัดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาวจิราพร สุขกรง นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ รุ่น 08 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี ชินวงศ์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร ดร.อธิปัติย์ คลี่สุนทร และ ผศ.ดร.ดวงกมล ฐิติเวส เป็นคณะกรรมการในการสอบ

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5449657601751490/5449656028418314/

http://linguistics.grad.ssru.ac.th/th/news/view

https://ssru.ac.th

https://grad.ssru.ac.th