หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > โครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี ๒๕๖๖
โครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี ๒๕๖๖

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-09-20 09:42:39

โครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. บัณฑิตวิทยาลัย นำโดยหัวหน้าสำนักงานและบุคลากร สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินและหาแนวทางป้องกัน โดยได้รับเกียรติจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ แผนอพยพหนีไฟ ณ อาคารศรีจุฑาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโดย ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัณฑิตวิทยาลัย

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔ 

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #บัณฑิตวิทยาลัย #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ซ้อมดับเพลิง