หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-19 13:32:25

ลอยกระทง เป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง โดยจะมีการนำดอกไม้ ธูป เทียนหรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆ ที่ไม่จมน้ำ เช่น กระทง เรือ แพ ดอกบัว ฯลฯ แล้วนำไปลอยตามลำน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ และความเชื่อต่างๆ กัน ในปีนี้วันลอยกระทงตรงกับวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/a.522218304495469/5215798718470714/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th