หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 16 มกราคม 2565
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 16 มกราคม 2565

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-01-19 13:35:53

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. อาจารผู้สอน : ดร.เมธา หริมเทพาธิป  ผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม google meet 

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5445450448838872/5445449978838919/

www.philosophy.grad.ssru.ac.th

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th