หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-01-19 13:26:24

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565  เวลา 10.30-16.00 น. หัวข้อ “soul-psycher” โดย ผศ.(พิเศษ)ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต 

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5445424018841515/5445423665508217/

www.philosophy.grad.ssru.ac.th

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th