หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 15 มกราคม 2565
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 15 มกราคม 2565

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-01-19 13:21:52

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 15 มกราคม 2565 อาจารผู้สอน : ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ บรรยายในหัวข้อ “Buddhism” ผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม google meet 

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5445410078842909/5445409828842934/

www.philosophy.grad.ssru.ac.th

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th