หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > งานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15
งานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-18 09:24:28

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15 ในวันที่ 21 มีนาคม 2564 โดยเปิดรับบทความตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://conference.grad.ssru.ac.th/ โทรศัพท์สอบถาม 02-1601174-75

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5211459882237931/5211459495571303/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th