หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ พันเอก ธนวัชระ วิเศษศรี
ขอแสดงความยินดีกับ พันเอก ธนวัชระ วิเศษศรี

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 15:16:39

ขอแสดงความยินดี กับ “นักศึกษา” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา “พันเอก ธนวัชระ วิเศษศรี”  ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ "บุคคลตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2564 สาขา บุคคลผู้พัฒนาการทหารและป้องกันประเทศดีเด่น" 

Cr. ททบ.5/โครงการรักแผ่นดิน

[รายละเอียด]

https://www.facebook.com/photo?fbid=2080468945457511&set=pcb.2080470582124014

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th