หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศมานันทน์ รัตนศิริวิไล
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศมานันทน์ รัตนศิริวิไล

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 15:16:58

ขอแสดงความยินดี กับ “อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา “ดร.ศมานันทน์ รัตนศิริวิไล” ที่ได้รับรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปีประจำปี 2564 สาขา การวิจัยพัฒนาและทำคุณประโยชน์ต่อสังคม Cr. มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

[รายละเอียด]

https://www.facebook.com/photo?fbid=2078234925680913&set=a.303441909826899

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th