หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ทุน "ปรัชญาไทย"
ทุน "ปรัชญาไทย"

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 15:17:29

ทุน "ปรัชญาไทย" รับสมัครบุคคล เข้ารับทุนการศึกษา เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์ (ทุนค่าเล่าเรียน ๕๐% จำนวน ๑ ทุน) ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๔ ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

 สมัครคลิก ✅ https://docs.google.com/.../1P9.../prefill

ข้อมูลเพิ่มเติม 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4707278369292061&set=pcb.4530475706995438

www.philosophy.grad.ssru.ac.th

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th