หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > นิติวิทยาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
นิติวิทยาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-08-08 16:07:06

สาขานิติวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.(พิเศษ)พล.ต.ท.ดร. ณรงค์ กุลนิเทศ ประธานหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ และ ดร.ณิช วงศ์ส่องจ้า หัวหน้าสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของสาขานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอแสดงความยินกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย