หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบการเรียนการสอน ปี2562
ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบการเรียนการสอน ปี2562

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-08-08 16:08:33

ผศ.ดร.อินทิรา  รอบรู้ อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบการเรียนการสอน เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562