หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้รับผลการแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 7
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้รับผลการแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 7

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-04-18 09:43:19

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้รับผลการแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 7

-> ขยายระยะเวลาการชำระลงทะเบียนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 ถึง 26 มิถุนายน 2565

-> ขยายระยะเวลาการชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2565

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/a.522218304495469/5681182415265673/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th