หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สวนสุนันทา ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565
สวนสุนันทา ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-08-23 14:44:58

????สวนสุนันทา ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565????

วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ???? รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี ???? เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ทั้งนี้การประชุมมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ หมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและคาดการณ์ว่าจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565 และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายแขกผู้มีเกียรติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2565 

????ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ : รายงาน/ภาพ????

 www.ssru.ac.th

www.grad.ssru.ac.th